Witamy w części serwisu przeznaczonej dla Terenowych Trenerów naszej Pracowni. Terenowym Trenerem może zostać psycholog bądź pedagog zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej posiadający łącznie uprawnienia do posługiwania się Baterią-5/6, Baterią-8, Baterią-10/12 oraz Baterią-GIM. Terenowy Trener wykonuje zadania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych, polegające na wspieraniu szkół w zakresie rozpoznawania możliwości psychofizycznych uczniów, ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ryzyka specyficznych trudności. Terenowy Trener, którego zgłoszenie zostało przyjęte, otrzymuje, z naszej Pracowni,  komplet materiałów merytorycznych zawierających gotowe prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, scenariusze, etc. do wykorzystania podczas szkoleń, które prowadzi dla szkolnych specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych) pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjach w rejonie działania jego poradni.

UWAGA: W związku ze zmianą przepisów związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach (Rozporządzenie MEN z dnia 13.04.2013), w kodowanej części serwisu zamieścilismy dla Państwa zaktualizowane prezentacje oraz scenarisuze.


Aby dołączyć do grupy Terenowych Trenerów należy wydrukować i wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna TUTAJ) i przesłać ją faksem do naszej Pracowni (58 340-38-29 wew. 21).

- - -

Aby uzyskać dostęp do materiałów merytorycznych przygotowanych dla Terenowych Trenerów w poniższe pole wpisz kod dostępu otrzymany w mailu potwierdzającym przyjęcie do grupy terenowych trenerów.