kliknij aby przejść do strony głównej

Aktualności

Statut Stowarzyszenia

Życiorys Patrona

Film o Patronie

Zarząd

Deklaracja członkowska

Historia Stowarzyszenia

Kontakt

  Powrót do strony zbiorczej:

Stowarzyszenie
Edukacji bez Granic
im. wiceadmirała Józefa Unruga


W Gdańsku powstało Stowarzyszenie Edukacji bez Granic im. wiceadmirała Józefa Unruga. Założenie Stowarzyszenia jest kontynuacją działalności Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga w Gdańsku nie tylko w zakresie oświaty i edukacji.

Celem nowej organizacji społecznej jest wspieranie wychowania obywatelskiego i aktywności edukacyjnej młodzieży dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Służyć temu będzie popularyzacja postaci Admirała jako obywatela, patrioty, wychowawcy młodzieży, a także organizatora Marynarki Wojennej i Dowódcy Floty w latach 1925 - 1939. Dotychczasową formą upowszechnienia wśród młodzieży biografii Unruga jak również wiadomości o marynarzach i okrętach jest doroczny "Konkurs wiedzy o wiceadmirale Józefie Unrugu i Marynarce Wojennej R.P." Szkoły podstawowe mają swój konkurs "Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie" oraz towarzyszący mu przegląd teatrzyków szkolnych szkół, których patroni związani byli z polskimi siłami zbrojnymi.

Istnieje wyraźna potrzeba pełnej bibliografii na temat Admirała jak i nowych, powszechnie dostępnych publikacji o J. Unrugu. Wśród nowych zadań, o których mówiono na zebraniu założycielskim, są wycieczki szlakiem młodego Józefa Unruga na trasie Brandenburg - Sielec - Drezno - Murwick. Wśród zamierzeń nowego Stowarzyszenia na najbliższe lata zapisano między innymi zrealizowanie filmu o J. Unrugu we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej a także starania o nadanie imienia Admirała okrętowi Marynarki Wojennej R.P.

Wydaje się, że nadszedł czas aby rozważyć sprowadzenie prochów Admirała do Polski w trzydziestą rocznicę śmierci, która przypada na dzień 1 marca 2003 roku.

Jako szczególnie istotne zadanie założyciele Stowarzyszenia uznali wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w procesie integracji europejskiej a także działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i kontaktów międzynarodowych. Już w ubiegłym roku organizowany konkurs języka angielskiego pod nazwą "Meeting a foreigner" zgromadził prawie 200 uczestników z kilkunastu szkół Trójmiasta. W przyszłości konkurs będzie obejmował znajomość Wybrzeża w języku niemieckim, francuskim i rosyjskim. Wspieranie wychowania morskiego wydaje się naturalnym nawiązaniem do działalności Patrona. Stałym punktem pracy Stowarzyszenia powinna stać się wymiana zagraniczna nauczycieli i młodzieży.

W tym roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. wiceadmirała Józefa Unruga. Stowarzyszenie chciałoby taką nagrodą raz w roku honorować uczniów wyróżniających się rzetelnością, wytrwałością, punktualnością, odpowiedzialnością oraz osiągnięciami w nauce lub wybranej dziedzinie. Warto przypomnieć przy okazji postać patrona Stowarzyszenia, dowódcę obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Prosimy wszystkich, którzy zetknęli się z Admirałem i jego dziełem o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia pod numerem tel. 552-41-69 lub 552-41-88.

Piotr Bogdanowicz, Gdańsk - Oliwa