Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
.

 

Sytuacja, w której dziecko nie radzi sobie w szkole lub uzyskuje wyniki dużo gorsze niż wskazywałby na to wysiłek włożony w naukę, może być wywołana różnymi przyczynami.

Trudności szkolne mogą być wywołane między innymi:

- trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym,

- zaburzenia w obrębie funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, itp.),

- dysleksją rozwojową,

- dyskalkulią,

- schorzeniami neurologicznymi,

- obniżoną sprawnością intelektualnym.

 

W każdym z tych przypadków, aby móc zapewnić dziecku odpowiednią pomoc w radzeniu sobie z trudnościami konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy psychologicznej i często również pedagogicznej. 

 

Dla kogo?
.

 

Jeśli Państwa dziecko  boryka się z trudnościami w uczeniu się, uzyskując niskie wyniki mimo dużego wkładu pracy - i przyczyna słabszych ocen jest dla Państwa niejasna - proponujemy skorzystać z profesjonalnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w naszej poradni. 

Forma pracy:
.

 

Cały proces diagnozy składa się z kilku spotkań, które obejmują rozmowę i wywiad rozwojowy, diagnozę psychologiczną, diagnozę pedagogiczną, omówienie wyników badań i przedstawienie zaleceń do pracy.

 

W wyniku prowadzonych badań powstaje opinia psychologiczno-pedagogiczna, która z mocy prawa honorowana jest we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych.


Nasi specjaliści są autorami testów do diagnozowania dysleksji i dyskalkulii stosowanych w poradniach w całym kraju.

 

 

Zapisy
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel. kom. 881-348-188

tel./faks 58-340-38-29

.
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates