Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Diagnoza ADHD:
.

 

ADHD - czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem symptomów z  trzech grup objawowych: impulsywności, nadruchliwości oraz  zaburzeń koncentracji uwagi. Najczęściej objawy są wyraźnie widoczne już w okresie przedszkolnym, jednakże zdarza się, że rodzice spostrzegają je dopiero gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Impulsywność przejawia się jako trudność w kontrolowaniu własnych impulsów. Dziecko "najpierw zrobi, później pomyśli". Nadruchliwość - to aktywność ruchowa zdecydowanie większa niż u większości rówieśników. Zaburzenia uwagi natomiast to trudność w skupieniu się przez dłuższy czas na jednym typie zadania czy czynności.

Dla kogo?
.

 

Zaleca się przeprowadzenie badań diagnostycznych w kierunku ADHD, gdy obserwujemy u naszego dziecka zachowania charakterystyczne dla tzw. objawów osiowych - czyli impulsywności, nadruchliwości oraz zaburzeń uwagi. 

Najczęstsze objawy:

Impulsywność:

- dziecko nie potrafi poczekać na swoją kolej,

- wyrywa się do odpowiedzi nie pytane,

- przerywa wypowiedź innym, wtrąca się w rozmowy dorosłych,

Nadruchliwość:

- dziecko jest bardzo gadatliwe,

- cały czas pozostaje w ruchu,

- zachowuje się, jak "żywe srebro",

- "wszędzie go pełno",

Zaburzenia uwagi:

- szybko się nudzi,

- ma kłopoty z wypełnianiem obowiązków domowych, 

- nie kończy rozpoczętych zadań,

- nie potrafi zorganizować sobie pracy,

- łatwo się rozprasza.

 

Postawienie diagnozy ADHD umożliwia opracowanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem.. 

Forma pracy:
.

 

Diagnoza ADHD  - to postępowanie wymagające przeprowadzenia szeregu badań specjalistycznych. Konieczna jest ocena możliwości intelektualnych badanego ucznia, struktury intelektu, rozwoju poszczególnych analizatorów. Niezbędne jest również zebranie szczegółowego wywiadu ontogenetyczno-klinicznego oraz przeprowadzenie specjalistycznych testów badających zdolność koncentracji uwagi oraz występowanie impulsywności w działaniu. 

 

Procedura składa się najczęściej z dwóch spotkań z psychologiem. 

 

Czasami zalecana jest również konsultacja lekarska.

 


 

 

Rejestracja
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel. kom. 881-348-188

tel./faks 58-340-38-29

.
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates