Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej:
.

 

Dojrzałość szkolna to dojrzałość i gotowość dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole obejmująca dojrzałość pod względem fizycznym, umysłowym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego to dziecko, które zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nie znane mu obowiązki ucznia. 

Celem diagnozy dojrzałości i gotowości szkolnej jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena możliwości dziecka. Psycholog ocenia m.in. sprawność intelektualną dziecka (mocne i słabsze strony), funkcje poznawcze odpowiedzialne za naukę czytania i pisania oraz emocje i motywację do pracy. Pedagog ocenia m.in.  gotowość dziecka do nauki czytania, ocenia również zdolność do wykonywania operacji na liczbach.

Dla kogo?
.

 

Diagnozę dojrzałości i gotowości szkolnej warto jest wykonać wówczas gdy dziecko rozwija się nieco inaczej niż większość rówieśników; gdy ma trudności w przedszkolu związane z zachowaniem lub wykonywaniem zadań proponowanych przez przedszkolankę. 

Zaleca się również tę formę diagnozy rodzicom, którzy chcieliby pogłębić lub zweryfikować ocenę dojrzałości szkolnej ich dziecka dokonaną przez nauczycielkę przedszkolną. 

Forma pracy:
.

 

Postępowanie diagnostyczne w tej sprawie składa się z dwóch badań. Celem każdego z nich jest dokonanie zobiektywizowanej oceny rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach w kontekście dojrzałości do realizacji obowiązku szkolnego.


Diagnoza, na życzenie rodzica, może zakończyć się wystawieniem opinii stwierdzającej gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole lub też wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego. 


Nasi diagności są autorami stosowanego w poradniach w całym kraju testu do badania gotowości szkolnej (Bateria-5/6R).

 

Rejestracja
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel./faks 58-340-38-29

tel. kom. 881-348-188

.
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates