Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Terapia metodą Instrumental Enrichment®:
.

 

Terapia metodą Instrumental Enrichment®, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, w Polsce zaś obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja). Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie. To forma pracy uznana przez naukowców z wyższych uczelni psychologicznych.    

Dla kogo?
.

 

Metoda Intrumental Enrichment® adresowana jest w szczególności do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysleksją rozwojową. Pozwala na przezwyciężanie trudności w funkcjonowaniu wywołanych dysleksją. 

 

Metoda Instrumantal Enrichment® polecana jest również w pracy z osobami z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego (padaczka, uszkodzenia mózgu) oraz borykającymi się z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym uwarunkowanych innymi, specyficznymi czynnikami. 

Forma pracy:
.

 

Metoda Intrumental Enrichment® może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów metody, którzy ukończyli specjalistyczne formy doskonalenia zawodowego podczas międzynarodowych szkoleń. W Polsce uprawnienia do posługiwania się metodą ma grupa zaledwie kilku terapetów.

 

Spotkania terapeutyczne odbywają się 2-3 razy w tygodniu i prowadzone są indywidualnie bądź w dwuosobowych grupach. Czas pracy nad konkretnym problemowym obszarem wynosi zwykle kilkanaście tygodni.


Superwizorem i głównym terapeutom metody Instrumental Enrichment w naszej poradni jest dr Urszula Sajewicz-Radtke - autorka polskiej adaptacji metody i jedyny w Polsce uprawnmiony trener IE.

Rejestracja

Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk


tel./faks 58-340-38-29

tel. kom. 881-348-188

e-mail:

poradnia-gda@o2.pl

.
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates