Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 
Standardy obsługi klienta w Poradni "Tęcza"
.

 

1. Klient ma dostęp do usług świadczonych przez poradnię przez 6 dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowych.

 

2. Przyjmujemy naszych klientów w indywidualnie ustalanych terminach.


3. Jeśli umówiona wcześniej wizyta ulegnie opóźnieniu, nie powinno ono przekroczyć 20 minut.

 

4. Każdą usługę świadczoną przez naszą poradnię poprzedza spotkanie ze specjalistą, którego celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wskazanie optymalnej oferty usług a także udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.

 

5. Czas oczekiwania na pierwsze badanie diagnostyczne w 90% przypadków nie przekracza 14 dni roboczych.

 

6. Pilna wizyta u psychologa realizowana jest w terminie nie dłuższym niż 48 godzin (za wyjątkiem okresu urlopowego). Usługa taka jest dodatkowo płatna.

 

7. Badania prowadzone są zgodnie z uznanymi wytycznymi postępowania diagnostycznego. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z interdyscyplinarnych zespołem diagnostów poradni.

 

8. Klient jest zawsze informowany o wynikach przeprowadzonych badań.

 

9. Opinia po przeprowadzonych badaniach wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach (złożony problem, diagnostyka specjalistyczna ten czas może ulec wydłużeniu).

 

10. Wszystkie badania i konsultacje koordynowane są przez dyrektora poradni, który na bieżąco monitoruje jakość świadczonych usług.

 

11. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące świadczonych usług są bezzwłocznie rozpatrywane przez dyrektora poradni.

.

Jakość

Dążymy do tego, aby zapewnić Państwu opiekę psychologiczną na najwyższym poziomie. Staramy się to osiągnąć poprzez  System Zarządzania Jakością, na bazie którego wypracowaliśmy standardy obsługi klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel. kom. 881-348-188

tel./faks 58-340-38-29

 
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates