Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 
Informacje
.

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".

 1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
 2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.
 3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".
 4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
 5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.

TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże".

 1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
 2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).
 3. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
  • zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,
  • korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej),
  • bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
 4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
 5. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

opracowanie:

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - niekwestionowany autorytet w dziedzinie badań nad specyficznymi trudnościami w nauce. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce dysleksji rozwojowej i psychologii klinicznej dziecka.

Materiał upubliczniony na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji:

http://dysleksja.univ.gda.pl

cytowanie zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dysleksja rozwojowa

 

Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych metod nauczania, normy intelektualnej oraz sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest zaburzeniem neurorozwojowym o złożonej etologii.


 

 

Kontakt
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Korzeniowskiego 1 

80-308 Gdańsk 

(wejście od ul. Gdańskiej) 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel. kom. 503-391-718

tel./faks 58-340-38-29

 
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates