Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Systemowa terapia rodzin:
.

 

Systemowa terapia rodzinna - to forma pomocy psychologicznej dla rodzin borykających się z trudnościami, kłopotami wychowawczymi, przeżywających poważną zmianę. 

Terapia systemowa to nurt terapeutyczny, w którym w pracę nad zmianą zaangażowana jest cała rodzina. Taki styl pracy wynika z założenia, że w większość problemów doświadczanych przez poszczególnych członków rodziny zaangażowani są wszyscy tę rodzinę tworzący.   

Dla kogo?
.

 

Systemowa terapia rodzin to forma terapeutycznej pomocy psychologicznej dla rodzin borykających się z trudnościami. Trudności te mogą dotyczyć zarówno problemów, z którymi zmagają się poszczególni członkowie rodziny (np. trudności z zachowaniem nastolatka w rodzinie), jak też i problemów dotyczących rodziny jako całości (np. problemy z komunikowaniem się). 

 

Systemowa terapia rodzin to forma pomocy psychologicznej adresowana zarówno do rodzin z dziećmi, rodzin z dorastającymi nastolatkami jak i par żyjących bez dzieci.

Forma pracy:
.

 

Terapia systemowa to forma terapii krótkoterminowej. Oznacza to, że zmian należy spodziewać się po kilku bądź kilkunastu spotkaniach. Tym różni się od terapii długoterminowaych, które z założenia rozpisane są często na długie lata.

 

Spotkania w nurcie systemowym prowadzi zwykle dwoje terapeutów. Pierwsze 2-3 spotkania mają formę konsultacji, której zadaniem jest zweryfikowanie obszarów do pracy i przede wszystkim - ustalenie, czy problem, z którym zgłasza się rodzina wymaga pracy terapeutycznej.

 

Spotkania, z założenia, odbywają się raz na trzy tygodnie.   

 


Rejestracja
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Korzeniowskiego 1 

80-308 Gdańsk 

(wejście od ul. Gdańskiej) 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel. kom. 503-391-718

tel./faks 58-340-38-29

.
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates