Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Zespół Specjalistycznej Poradni "Tęcza"

.

 

dr Bartosz M. Radtke - dyrektor poradni - psycholog

.

 

Jest doktorem psychologii, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych i treningów dla młodzieży oraz osób dorosłych. Dyplomowany doradca zawodowy. Wykładowca wyższych uczelni (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet SWPS). Autor publikacji poświęconych specyficznym trudnościom w nauce oraz współautor testów psychologicznych i pedagogicznych stosowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.  Dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG.

dr Urszula Sajewicz-Radtke - psycholog, terapeuta, mediator

.

 

Jest doktorem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: psychologia dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w systemowej terapii rodzin oraz psychologicznej diagnozie ADHD i specyficznych trudności w nauce. Pracę psychologa praktyka łączy z działalnością naukowo-dydaktyczną. Ponadto, w Poradni "Tęcza" zajmuje się prowadzeniem mediacji rodzinnych w przypadkach m.in. rozwodu, ustalenia opieki nad dziećmi, podziału majątku, itp. Certyfikowany terapeuta i trener metody Instrumental Enrichment. Autorka licznych publikacji naukowych i narzędzi diagnostycznych stosowanych w Polsce i zagranicą.

prof. UG dr hab. Ewa Czaplewska - psycholog, neurologopeda

.

 

Jest psychologiem i neurologopedą, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi terapię logopedyczną i psychologiczną z dziećmi i młodzieżą. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Podyplomowego Uzupełniającego Studium Terapii Logopedycznej UG, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN, członek Zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

dr Dorota Dykalska-Bieck - psycholog

.

 

Jest doktorem psychologii, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim.

mgr Elżbieta Karpińska - pedagog, doradca zawodowy, terapeuta IE

.

 

Jest pedagogiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz doradcą zawodowym. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Legitymuje się najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczyciela-pedagoga. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej oraz doradztwie zawodowym. Prowadzi także indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enruchment.

mgr Justyna Rutkowska neurologopeda
.

 

Jest neurologopedą, absolwentką międzyuczelnianych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie i terapii neurologopedycznej.


mgr Marta Formela psycholog, terapeuta IE
.

Jest psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

mgr Rafał Nowicki - psycholog, terapeuta IE
.

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: neurobiopsychologia. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

Elżbieta Waszewska - specjalista ds. organizacyjnych

.

W Poradni "Tęcza" zajmuje się organizacją pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego.
KONSULTANT: Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowcz - psycholog kliniczny dziecięcy,
.

 

Jest psychologiem klinicznym dziecięcym. Założycielka i wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych oraz redaktor zagranicznych czasopism naukowych poświęconych problematyce dysleksji rozwojowej oraz psychologii klinicznej dziecka. Autorka ponad trzystu publikacji naukowych dotyczących badań nad psychologicznymi mechanizmami czytania i pisania, dysleksją rozwojową, leworęcznością oraz innymi trudnościami i zaburzeniami w rozwoju dziecka. Autorka uznanych i cenionych przez praktyków narzędzi diagnostycznych oraz metod terapeutycznych.

 

UWAGA: Konsultacje z Prof. Martą Bogdanowicz umawiane są z minimum miesięcznym wyprzedzeniem!


   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates